Clicky


Celstraffen voor stel uit Waalwijk vanwege witwassen met zorggelden

Celstraffen voor stel uit Waalwijk vanwege witwassen met zorggelden
05-03-2024 17:18 | Misdaad | auteur Redactie

DEN BOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft een man en vrouw uit Waalwijk beiden veroordeeld tot 20 maanden celstraf waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Het stel onttrok een bedrag van ruim 700.000 euro aan hun bedrijf, welk geld afkomstig was van fraude met zorggelden.

Het echtpaar had samen een thuiszorgorganisatie. De man was financieel directeur, zijn vrouw  fungeerde als algemeen directeur. De organisatie declareerde in 2018 en 2019 minstens 33.795 meer zorguren bij zorgverzekeraars dan op basis van de beschikbare personeelsuren van het bedrijf mogelijk was. Zo hebben zij in een periode van bijna drie jaar op grootschalige en structurele wijze zorg gedeclareerd bij zorgverzekeraars die niet is geleverd, oordeelt de rechtbank.

Voor die gedeclareerde uren ontving de zorgorganisatie een vergoeding van 1.677.818 euro. In de periode van maart 2018 tot en met februari 2021 onttrokken de verdachten vervolgens een bedrag van in totaal 708.069,70 euro aan het bedrijf. Met dat geld kochten ze verschillende panden.

De man en vrouw maakten op grove wijze misbruik van de regelgeving rondom het declareren van zorggelden. De zorgregelgeving is bewust ruim ingericht zodat degenen die zorg nodig hebben, laagdrempelig een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. De rechtbank vindt het zeer kwalijk dat de verdachten op deze manier omgingen met gemeenschapsgeld dat juist bedoeld is voor mensen die zorg nodig hebben.

De verdachten hadden ieder een eigen rol binnen de verweten gedragingen. De vrouw was de enige aandeelhouder en bestuurder van de zorgorganisatie. De panden die met het witgewassen geld zijn gekocht, stonden grotendeels op haar naam. Haar man had een actievere rol, zowel bij het declareren van niet verleende zorg als bij het onttrekken van geld uit het bedrijf om te investeren in de panden.

Hoewel de rollen van verdachten verschillend waren, vindt de rechtbank ze wel beiden even relevant voor het witwassen. Ze waren allebei op de hoogte van de onjuiste declaraties. De onttrokken geldbedragen kwamen bovendien op hun gezamenlijke bankrekeningen binnen. Om die reden wordt aan beide verdachten dezelfde straf opgelegd.

Al met al legt de rechtbank een langere gevangenisstraf op dan de officier van justitie eiste. De celstraf is deels voorwaardelijk. De rechtbank vindt het van groot belang om de verdachten ervan te weerhouden dat zij opnieuw de fout ingaan, omdat  zij doelbewust en op grove wijze misbruik maakten van de financiering in de zorg.

De rechtbank legt naast de gevangenisstraf geen geldboete op, zoals de officier van justitie ook had geëist. De rechtbank vindt een (lange) gevangenisstraf passender. De panden van verdachten waar geen hypotheek op rust en die uitsluitend met het witgewassen geld zijn gefinancierd, zijn door de rechtbank verbeurd verklaard.