Clicky


EU-hof: Hongarije moet asielzoekers overnemen

EU-hof: Hongarije moet asielzoekers overnemen
06-09-2017 11:15 | Buitenland | auteur ANP

LUXEMBURG - Hongarije en Slowakije zijn verplicht om asielzoekers uit Italië en Griekenland over te nemen. Hun bezwaren tegen de EU-afspraak in 2015 om twee jaar lang 120.000 migranten over de lidstaten te verdelen zijn ongegrond, oordeelt het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Het hof volgt hiermee het advies van zijn advocaat-generaal van eind juli. Hongarije en Slowakije waren naar de hoogste EU-rechter gestapt nadat zij in september 2015 op een speciale ministerraad in Brussel over een quotaregeling voor vluchtelingen tegen hadden gestemd, net als Tsjechië en Roemenië. De meerderheid was echter voor het plan.

Het verzoek van de twee landen om het besluit nietig te verklaren, wordt afgewezen. Volgens Hongarije en Slowakije was er geen legale basis voor het voorlopig mechanisme voor verplichte herplaatsing van asielzoekers en zijn er procedurele fouten gemaakt. Bovendien vinden zij dat de regeling geen goed antwoord op de migrantencrisis is.

Het hof wijst al deze argumenten af en vindt bovendien dat "dit mechanisme er daadwerkelijk en op evenredige wijze toe bijdraagt dat Griekenland en Italië het hoofd kunnen bieden aan de gevolgen van de migratiecrisis van 2015."

Sinds het besluit hebben Hongarije en Polen geen enkele asielzoeker overgenomen, en Tsjechië en Slowakije slechts mondjesmaat. Tsjechië is er in augustus vorig jaar helemaal mee opgehouden.

De Europese Commissie is in juni zelf een juridische procedure begonnen tegen Hongarije, Polen en Tsjechië vanwege hun pertinente weigering aan het systeem mee te werken.