Clicky


FIOD onderzoekt fraude bij uitzendbureau in Rotterdam

FIOD onderzoekt fraude bij uitzendbureau in Rotterdam
25-05-2018 11:22 | Binnenland | auteur Redactie [FE]

ROTTERDAM - De FIOD heeft op 24 mei twee locaties doorzocht in de omgeving van Rotterdam. Aanleiding hiervoor is een strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke fraude met loonbelasting bij een uitzendbureau. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie.

Het vermoeden is dat het uitzendbureau medewerkers niet heeft opgenomen in de administratie. Mogelijk zijn ook gewerkte uren niet volledig verantwoord. Hierdoor werd te weinig loonbelasting afgedragen aan de fiscus. Het nadeel voor de schatkist wordt geschat op ruim € 300.000 euro. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst en staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Belastingfraude kan systeem ondermijnen

De Belastingdienst moet erop kunnen vertrouwen dat bedrijven juiste belastingaangiften doen. Fraude ondermijnt het systeem. Door belastingfraude loopt Nederland inkomsten mis waarmee we onze voorzieningen betalen. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Daarom wordt het aangepakt.

Aanpak malafide uitzendbureaus 

De Belastingdienst werkt samen met Inspectie SZW en UWV in de aanpak van malafide uitzendbureaus. De voornaamste risico’s waaraan de werknemers worden blootgesteld, zijn onderbetaling, overschrijding van arbeidstijden, illegale tewerkstelling, niet-naleving van sociale zekerheidswetten en soms arbeidsuit­buiting. Door dit soort praktijken ontstaat er oneerlijke concurrentie en worden kwetsbare groepen misbruikt. Door malafide uitzendbureaus aan te pakken worden dergelijke misstanden teruggedrongen.